Rekisteriseloste

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

TILIPUSSI Tilitoimisto, Tekniikka ja Isännöinti
Ruotutie 10, 90630 Oulu
050-5420486
info@tilipussi.fi
FI05456955

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kun henkilö vastaa Tilipussin internet-sivuilla kyselyyn ja jättää vapaaehtoisesti yllämainitut yhteystietonsa, Tilipussi voi käyttää yhteystietoja henkilön tavoittamiseen tiedottaakseen tätä tarpeen vaatiessa.

3. Rekisterin tietosisältö

3.1 Yhteystiedot

Henkilön etu- ja sukunimet
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

3.2 Tietolähteet

Henkilön ilmoittamat tiedot.

4. Tietojen luovutus

Tilipussi voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

5. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus rekisteriin.
Koko henkilöstöllä ja Tilipussin lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Henkilön tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.
Tilipussi noudattaa kaikissa kyselyihinsä liittyvissä rekisteriasioissa Suomen valtion lakeja.