Tietosuojatiedote

Yleistä

Tämä www-sivusto www.tilipussi.fi on kokonaisuudessaan Tilipussi Ky:n omistama sivusto, joka tarjotaan kaikkien vapaasti luettavaksi lukuun ottamatta sivuja, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneiden jäsenten käyttöön.

Huolimatta vilpittömästä pyrkimyksestämme pitää nämä sivut ajan tasalla ja tiedoiltaan oikeina, nämä sivut voivat kuitenkin sisältää asiavirheitä ja osittain vanhentunutta tietoa ja siksi lukijan tulee varmistaa tärkeäksi kokemansa tiedot myös muista lähteistä.

Sivut sisältävät linkkejä kolmannen osapuolen internet-sivuille – ne aukeavat erilliseen ikkunaan tai selaimen uudelle välilehdelle. Kolmannen osapuolen sivujen saatavuutta, sisällön ja tietojen oikeellisuutta emme voi taata emmekä ottaa niiden sisällöstä vastuuta, huolimatta siitä, että pyrimme viittaamaan vain asiallisesti luotettaviin tai luotettavalta vaikuttaviin sivuihin. On myös mahdollista, että näillä omilla sivuillamme olevat linkit kolmannen osapuolen sivuille eivät kaikki toimi emmekä voi niiden toimivuutta aina taata.

On suotavaa, että lukija tarkistaa tarvitsemansa tiedot myös muista – tarpeen vaatiessa myös virallisista lähteistä. Vastuu näiden tietojen käyttämisestä ja sen seurauksista jää kullekin lukijalle itselleen. Näillä sivuilla antamiemme tietojen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista vastaa yksin tietojen käyttäjä.
Tekijänoikeudesta

Alla olevassa tekstissä sana ”aineisto” tarkoittaa mitä tahansa valokuvia, videokuvaa, ääntä, piirroksia, tekstiä tai niiden yhdistelmää.

Näillä www.tilipussi.fi -osoitteessa olevilla www-sivuilla esitetty aineisto on tekijänoikeuslailla suojattua. Näillä sivuilla esitetyn aineiston tekijänoikeuden omistaa Tilipussi Ky, ellei ao. sivulla ole tekijäksi toisin merkitty.

Aineiston kopioiminen missä tahansa muodossa ilman oikeudenomistajan lupaa on kielletty siten kuin Suomen tekijänoikeuslaki määrää. Samoin aineiston julkaiseminen, jakelu ja muu levittäminen missä tahansa muodossa ilman oikeudenomistajan lupaa on kielletty saman lain nojalla.

Aineiston kaupalliseen käyttöön ja levitykseen on pyydettävä erillinen kirjallinen lupa oikeudenomistajalta. Kaupalliseksi käytöksi luetaan myös julkaisu vastikkeellisesti jaettavassa sukukirjassa.

Tietosuoja

Näillä www.tilipussi.fi -osoitteessa olevilla www-sivuilla ei kerätä mitään tietoja sivujen käyttäjästä. Yritys varaa oikeuden tallettaa myöhemmin niiden henkilöiden tietoja, joille annetaan erikseen pääsyoikeudet suojattuun sisältöön kuten esim. vain rekisteröityneille jäsenille tarkoitetuille sivuille. Tällaisesta käyttäjästä talletetaan rekisteröinnin yhteydessä etunimi, sukunimi, jäsennumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana.

Käyttäjän mahdollisesti sähköpostitse tai muulla tavalla antamiaan henkilötietoja ei käytetä ilman henkilön erikseen antamaa omaa suostumusta muuhun tarkoitukseen kuin mahdolliseen käyttäjän ja yrityksen tai näiden sivujen ylläpitäjän väliseen yhteydenpitoon eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ellei Suomen laki toisin vaadi.

Käyttäjän sähköpostitse allekirjoittaneelle antamia tietoja voidaan käyttää näiden www-sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Allekirjoittanut pidättää itselleen oikeuden olla käyttämättä tällaista tietoa.

Näillä www-sivuilla ei julkaista elossa olevien henkilöiden tietoja ilman heidän omaa suostumustaan.

Oulussa, 11. marraskuuta 2022
Tilipussi Ky:n puolesta

Mika Rautio
Toimitusjohtaja

Tietosuoja-vastaava

Henri Rautio
webmaster