Muutostyöt

Muutostyöilmoitus ja remontointiluvat

Osakkeenomistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on tehtävä huoneistojen kunnossapito- ja muutostöistä aina kirjallinen ilmoitus isännöitsijätoimistoon. Työt saa aloittaa vasta, kun taloyhtiö on antanut muutostöille kirjallisen luvan. Jos muutostyö vaatii viranomaisluvan, tarkemmat tiedot asiasta antaa rakennusvalvontaviranomainen. Viranomaisluvan kustannuksista vastaa aina osakas. Varaudu luvan vaatimissa muutostöissä pidempään käsittelyaikaan. Isännöitsijätodistukseen kirjattavien muutostöiden hallinnoinnista taloyhtiö laskuttaa 50 euroa käsittelymaksua. Tämä sisältää muutostyöilmoituksen käsittelyn ja hyväksyttämisen.

Remonttisuunnitelmat

Hyvin laadittu ilmoitus ja tarkempi suunnitelma muutostöistä nopeuttavat käsittelyä. Suuremmissa hankkeissa on käytettävä päteviä suunnittelijoita. Osakkaan on huolehdittava, että korjaustyötä tekevät urakoitsijat ovat ammattitaitoisia ja heillä on voimassa oleva vastuuvakuutus. Suosittelemme laatimaan aina kirjallisen sopimuksen urakoitsijan kanssa. LVIS-töitä saa suorittaa ainoastaan pätevöityneet urakoitsijat. Vähäisemmissä töissä suunnitelmat voi laatia esimerkiksi töiden tekijä.

Muutostöiden suorittaminen ja valvonta

Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta ja työn etenemisestä, ja työt tulee suorittaa voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Osakkaan vastuulla on myös yleisten tilojen siisteys, riittävä suojaus sekä näihin liittyvät kustannukset. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaan muutostöitä tai pyytää muutostöistä asiantuntijan lausunto. Lisäksi yhtiöllä on oikeus laskuttaa valvonnasta aiheutuvat kulut.

Tee muutostyöilmoitus täällä.