Muutostyöilmoituslomake

Taloyhtiö joko hyväksyy osakkaan muutostyöilmoituksen tai asettaa työlle perusteltuja ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi. Taloyhtiö voi kieltää osakkaan suunnitteleman muutostyön, jos yhtiö osoittaa työn haittaavan kohtuuttomasti yhtiötä tai toista osakkeen omistajaa tai työ ulottuu huoneiston ulkopuolelle. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan teettämät muutostyöt toteutetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan. Työtä suorittava osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista.

Ennen muutostyön aloittamista taloyhtiöltä on saatava kirjallinen lupa. Ilmoituksen käsittely voi viedä  1pv – 1 kk ja loma-aikoina valitettavasti vielä pidempään.

Rakennusalan verovalvontaa tehostava uusi menettely astui voimaan heinäkuussa 2014. Uuden menettelyn myötä rakennustyötä tilaavien yritysten ja kotitalouksien on ilmoitettava työmaakohtaisia tietoja rakennusurakoista ja työmaalla työskentelevistä henkilöistä myös suoraan Verohallinnolle. Lisätietoa rakentamisilmoitusten jättämisestä löytyy Verohallinnon sivuilta vero.fi.

Muutostyöstä ilmoittaminen ISÄNNÖITSIJÄLLESI alla olevalla lomakkeella. Kiitoksin, Tilipussi Isännöinti.